Nederlands Français

 
   KEY FACTS  
 • Oplage: 4.950
 • Verschijning: 6 x per jaar
 • Doelgroep: dokters die als diensthoofd fungeren en/of beslissingen nemen in
  ziekenhuizen en rusthuizen: directeurs van ziekenhuizen, diensthoofden, medische directeurs, coördinatoren van rusthuizen, eigenaars van apotheken, hoofdverpleegsters.
  Administratief ziekenhuispersoneel:
  aankoopverantwoordelijken, Raad van Bestuur, HR, logistieke verantwoordelijken
 • Technische info:
  www.roularta.be/nl/technische-info
 • Materiaal:
  frontoffice.rhc@roularta.be
HealthCare magazine is er voor alle managers in de ziekenhuis- en zorgsector. Het tweemaandelijkse blad richt zich zowel op de sector van ziekenhuizen en woonzorgcentra als op de thuisverplegingssector. Elk nummer behandelt één thema en via vaste rubrieken wordt de lezer op de hoogte gebracht van initiatieven van collega’s over heel Vlaanderen.

6 EDITIES PRINT
VERSCHIJNING DEADLINE RESERVATIE DEADLINE MATERIAAL
11/02/2016 28/01/2016 01/02/2016
21/04/2016 07/04/2016 11/04/2016
23/06/2016 09/06/2016 13/06/2016
15/09/2016 25/08/2016 29/08/2016
27/10/2016 13/10/2016 17/10/2016
08/12/2016 24/11/2016 28/11/2016
 
 Klik hier voor onze tarieven
Roularta HealthCare – Raketstraat 50/14 1130 Brussel – T +32 2 702 70 33 – F +32 2 702 70 10 – info.rhc@roularta.be.