Nederlands Français

 
   KEY FACTS  
 • Oplage: 7.800
 • Verschijning: 6 x per jaar
 • Doelgroep: Sterkhouders die beslissingen nemen in ziekenhuizen en rusthuizen.
  Directeurs van ziekenhuizen, diensthoofden, medisch directeurs, coördinatoren van rusthuizen, apothekers, hoofdverpleegkundigen. Administratief ziekenhuispersoneel: aankoopverantwoordelijken, Raden van Bestuur, medische raad, HR, logistieke verantwoordelijken & IT
 • Technische info:
  www.roularta.be/nl/technische-info
 • Materiaal:
  frontoffice.rhc@roularta.be
HealthCare Magazine is er voor alle managers in de ziekenhuis- en zorgsector.
Het tweemaandelijkse blad richt zich zowel op de sector van ziekenhuizen als op die van de woonzorgcentra.

Elk nummer behandelt één thema en via vaste rubrieken wordt de lezer op de hoogte gebracht van initiatieven van collega’s over heel België.6 EDITIES PRINT
VERSCHIJNING DEADLINE RESERVATIE DEADLINE MATERIAAL
09/02/2017 19/01/2017 23/01/2017
20/04/2017 06/04/2017 10/04/2017
15/06/2017 01/06/2017 02/06/2017
07/09/2017 24/08/2017 28/08/2017
26/10/2017 12/10/2017 12/10/2017
07/12/2017 23/11/2017 23/11/2017

 
 Klik hier voor onze tarieven & formaten
Roularta HealthCare – Raketstraat 50/14 1130 Brussel – T +32 2 702 70 33 – F +32 2 702 70 10 – info.rhc@roularta.be.