Nederlands Français

 
   KEY FACTS  
 • Oplage: 5.416
 • Verschijning: 6 x per jaar
 • Doelgroep:
  Beslissers en drijvende krachten in ziekenhuizen. Directeurs van ziekenhuizen, diensthoofden, medisch directeurs, apothekers, hoofdverpleegkundigen. Administratief ziekenhuispersoneel: aankoopverantwoordelijken, Raden van Bestuur, medische raad, HR, logistieke verantwoordelijken & IT.
 • Technische info:
  www.roularta.be/nl/technische-info
 • Materiaal:
  frontoffice.rhc@roularta.be
HealthCare Magazine is er voor alle managers in de ziekenhuizen. Het tweemaandelijkse blad richt zich op de sector van ziekenhuizen. Elk nummer behandelt één thema en via vaste rubrieken wordt de lezer op de hoogte gebracht van initiatieven van collega’s over heel België.


6 EDITIES PRINT
PARUTION DEADLINE RESERVATION DEADLINE MATERIEL
08/02/2018 18/01/2018 22/01/2018
19/04/2018 27/03/2018 30/03/2018
14/06/2018 24/05/2018 28/05/2018
13/09/2018 23/08/2018 27/08/2018
25/10/2018 4/10/2018 8/10/2018
06/12/2018 15/11/2018 19/12/2018

 
 Klik hier voor onze tarieven & formaten
Roularta HealthCare – Raketstraat 50/14 1130 Brussel – T +32 2 702 70 33 – F +32 2 702 70 10 – info.rhc@roularta.be.