Nederlands Français

 
   KEY FACTS  
 • Oplage: 5.416
 • Verschijning: 4 x per jaar
 • Doelgroep:
  Beslissers en drijvende krachten in ziekenhuizen. Directeurs van ziekenhuizen, diensthoofden, medisch directeurs, apothekers, hoofdverpleegkundigen. Administratief ziekenhuispersoneel: aankoopverantwoordelijken, Raden van Bestuur, medische raad, HR, logistieke verantwoordelijken & IT.
 • Technische info:
  www.roularta.be/nl/adverteren/technische-info
 • Materiaal:
  frontoffice.rhc@roularta.be
Dit kwartaalblad gerealiseerd door de redactie van Artsenkrant/ Le Journal du Médecin geeft via exclusieve enquêtes en goed gestoffeerde thematische dossiers de vele trends in de ziekenhuissector weer.

In 2019 snijden we verschillende actuele thema’s aan: het tot stand komen van de locoregionale netwerken, ziekenhuisinformatica, bouw en renovatie van ziekenhuizen, financiering van zorginstellingen...4 EDITIES PRINT
VERSCHIJNING DEADLINE VERSCHIJNING DEADLINE MATERiAAL
21/03/2019 04/03/2019 07/03/2019
20/06/2019 03/06/2019 06/06/2019
19/09/2019 05/09/2019 09/09/2019
19/12/2019 05/12/2019 09/09/2019

 
Contacteer onze Project & Communication Advisors voor advies op maat, uw mediacampagnes & tarieven
Roularta HealthCare – Raketstraat 50/14 1130 Brussel – T +32 2 702 70 33 – F +32 2 702 70 10 – info.rhc@roularta.be.