Nederlands Français

 
   KEY FACTS  
 • Oplage: 5.416
 • Verschijning: 4 x per jaar
 • Doelgroep:
  Beslissers en drijvende krachten in ziekenhuizen. Directeurs van ziekenhuizen, diensthoofden, medisch directeurs, apothekers, hoofdverpleegkundigen. Administratief ziekenhuispersoneel: aankoopverantwoordelijken, Raden van Bestuur, medische raad, HR, logistieke verantwoordelijken & IT.
 • Technische info:
  www.roularta.be/nl/technische-info
 • Materiaal:
  frontoffice.rhc@roularta.be
HealthCare Magazine is er voor alle managers in de ziekenhuizen. Het tweemaandelijkse blad richt zich op de sector van ziekenhuizen. Elk nummer behandelt één thema en via vaste rubrieken wordt de lezer op de hoogte gebracht van initiatieven van collega’s over heel België.


4 EDITIES PRINT
VERSCHIJNING DEADLINE VERSCHIJNING DEADLINE MATERiAAL
21/03/2019 04/03/2019 07/03/2019
20/06/2019 03/06/2019 06/06/2019
19/09/2019 05/09/2019 09/09/2019
19/12/2019 05/12/2019 09/09/2019

 
 Klik hier voor onze tarieven & formaten
Roularta HealthCare – Raketstraat 50/14 1130 Brussel – T +32 2 702 70 33 – F +32 2 702 70 10 – info.rhc@roularta.be.